Poradnia pedagogiczna

Koniec roku szkolnego to dla wszystkich dzieci i ich rodziców bardzo trudny czas. Dzieci czekają na wystawienie ocen, które pojawią się na świadectwie. Niektóre bardziej a inne mniej przykładały się do nauki, co jednak nie znaczy, że nie marzą o świadectwie wyłącznie z piątkami i szóstkami. Ostatnie miesiące roku to także czas na składanie podań do poradni pedagogiczno-psychologicznych o konsultacje oraz w sprawie badań dotyczących określenia dysfunkcji takich jak np. dysleksja, dysgrafia czy dyskalkulia itd.

Odwiedziny w poradni psychologiczno-pedagogicznej mogą okazać się bardzo pomocne w przypadku dzieci mających problemy z nauką. Zdiagnozowanie zaburzeń takich jak wyżej wspomniane dysleksja czy dysgrafia oraz wielu innych może pomóc dziecku w zyskaniu pozytywnych ocen. Warto jednak pamiętać, że dokument wystawiony przez poradnię nie zwalnia z obowiązku nauki. Dziecko powinno dążyć do poznania reguł panujących w języku polskim czy matematyce, aby móc prawidłowo funkcjonować. Orzeczenia z poradni wspierają ucznia podczas trudnych zadań szkolnych, ale nie pomogą mu podczas funkcjonowania w dorosłym życiu.