Nerwice – jako problemy z którymi można się zgłosić do poradni

Do poradni psychologiczno-psychiatrycznej można zgłosić się z każdym problemem dotyczącym nerwic, zaburzeń psychicznych, psychoz, depresji, urojeń. Zdrowie psychiczne jest czasami zaniedbywane przez wiele osób, a przecież jest tak samo istotne jak zdrowie somatyczne.

 

Nerwice (zaburzenia lękowe) to jedne z wielu zaburzeń, które może zdiagnozować i leczyć lekarz psychiatra. Ponieważ nie ma jednego rodzaju nerwicy, przyjęło się dzielić te zaburzenia wg objawów lub etiologii zaburzeń. I tak np. do objawów nerwicowych można zaliczyć np.: lęk, smutek, brak energii, rozdrażnienie, drżenie rąk, bóle głowy, zaburzenia snu i wiele innych.

 

Przyczyna zaburzeń nerwicowych jest niejednorodna, przyjęło się natomiast sądzić, że rozwojowi tych zaburzeń sprzyjają trudne doświadczenia życiowe (traumy), a także wrażliwy układ nerwowy.

 

Przykładowo nerwica histeryczna zwana potocznie histerią, to nadmierne, nieustanne wsłuchiwanie się w organizm, wyolbrzymianie objawów np. bólu głowy do rangi bardzo niebezpiecznego schorzenia. Osoby u których zdiagnozowano ten typ nerwicy często są nadpobudliwe, impulsywne, niedojrzałe emocjonalnie, nieodporne na stres i egocentryczne, które chcą za wszelką cenę skupić uwagę otoczenia wyłącznie na sobie.